Spring til indhold

Naturråd Fyn

Fyn samarbejder om udpegning af naturområder der kan indgå i Grønt Danmarkskort .

Projekt 

I henhold til Lov om Planlægning skal der oprettes et naturråd på Fyn (Middelfart undtaget). Naturrådet skal bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Forslaget skal geografisk dække de kommuner, som det lokale naturråd dækker. Sideløbende med Grønt Danmarkskort skal kommunerne udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen.

 

Læse mere på http://mst.dk/natur-vand/planlaegning/groent-danmarkskort/ 


 

Målsætning

Udpegning af områder der kan indgå i Grønt Danmarkskort

 

Strategisk grundlag

Lov om Planlægning

Strategi FYN 2014-17 og 2018-21

 

Tidsplan 

Påbegyndt: Naturråd Fyn oprettet 15. januar 2018 

 

Deltagere

Faaborg-Midtfyn kommune er sekretariatskommune.

 

Se den oversigten over rådets medlemmer her 

 

Kontaktperson(er)

Sekretariatsbetjening
Jens Aamand Kristensen

Jenak@fmk.dk
72 53 20 76