Spring til indhold

Sporudvidelsen af E20

Fælles fynsk interessevaretagelse af sporudvidelsen på E20 - hele Danmarks motorvej .

Projekt

Udvidelsen af E20 har afgørende betydning for forløsningen af hele Danmarks vækstpotentiale.

Som et af Danmarks mest rentable infrastrukturprojekter er en sporudvidelse af E20 på strækningen Nr. Aaby - Odense SØ afgørende for at realisere den brede politiske ambition om at skabe et Danmark i balance.

 

Målsætning

At sikre tre spor på E20 på hele strækningen Nr. Aaby - Odense.  

 

Historisk rids

2003: VK-regering beslutter VVM-undersøgelse i trafikpakke

VK-regeringen tager første skridt mod et sporudvidelse af E20, da man i aftalen om trafikpakken, der skulle sikre balanceret udvikling på både vej- og baneområdet, beslutter at iværksætte VVM med ambition om at udvide den fynske motorvej.

 

2008-9: VVM foreligger og ambition om sporudvidelse genbekræftes i aftalen "Bedre veje".   

 

2010: Anlægsloven besluttes

Transportministeren får med beslutning om anlægsloven myndighed til at udbygge den fynske motorvej fra Odense til Nr. Aaby ved Middelfart (Lov nr. 524/1607). En strækning på 37 kilometer. Arbejdet sættes ikke i gang, da Infrastrukturfonden, der skulle finansiere projektet, løber tør for midler.

 

2018: Strækningen Nr. Aaby - Odense V på Finanslov 2018

I aftale om 'omlægning af bilafgifterne' aftaler regeringen og Dansk Folkeparti at udvide motorvejen på Vestfyn til 6 spor på strækningen mellem Nr. Aaby og Odense V samt en takstnedsættelse på al vejtrafik og persontog over Storebælt på 25 pct. I forlængelse heraf er regeringen og Dansk Folkeparti enige om at iværksætte anlægsarbejdet således at udvidelsen af motorvejen på Vestfyn står klar i 2022. Der afsættes 2,4 mia. kr. svarende til den samlede anlægsudgift over årene (Læs Finansloven 2018, s. 31).

 

Sådan fremmer Fyn sagen

  • Klar prioritering i BMF. De 10 fynske borgmestre taler med fælles stemme i regi af Borgmesterforum Fyn, hvor man på infrastrukturområdet er enige om at samarbejde for at fremme følgende fire infrastrukturprioriteter: Udvidelsen af E20, Timemodellen, Odense Letbane, Parallel Lillebæltsforbindelse.

  • E20-komité til politisk interessevaretagelse af det tredje spor på E20 er i sommeren 2017 nedsat på initiativ af BMF. Komiteen er repræsenteret ved større danske virksomheder, brancheorganisationerne DI og Dansk Metal samt borgmestre fra Fyn og Jylland. Carina Christensen, Direktør i ITD, er formand for komiteen.  

  • MF-møder er faste halvårlige møder mellem de fynske folketingspolitikere og de fynske borgmestre. Udvidelsen af E20 har været et centralt punkt på dagsordenen de seneste møder. Se dagsorden, referat og oplæg fra møderne her.

  • Facebook-kampagne. '3. spor på E20' understøtter den folkelige opbakning til udvidelsen af E20.

 

Kontaktperson(er), Sekretariatet for E20-komitéen

 

Rasmus Hessum Hansen

Sekretariatsleder

Byregion Fyn 

rhh@erhverhvshusfyn.dk

+45 29335425

Følg interessevaretagelsen her