Spring til indhold

Nul huller på Fyn

I 'Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur' samarbejder Byregion Fyn med Region Syddanmark om at forbedre den digitale infrastruktur.

Foto: Assens Kommune

Projekt

’Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur’ (FSDI) skal samle de fynske kommuners medarbejdere med ansvar for digital infrastruktur i et operativt forum, der kan bidrage med at finde løsninger og igangsætte konkrete indsatser vedr. bredbånds- og mobildækning. FSDI vil i arbejdet søge en tættere dialog og samarbejde med branchen, så man sammen kan sikre den nødvendige udvikling.


FSDI har en ambition om at skabe reel fremdrift i udbygningen af bredbånds- og mobilitetsinfrastruktur på Fyn og vil derfor som udgangspunkt behandle de to typer digital infrastruktur separat. Det fynske samarbejdsforum vil fungere som subregionalt forum, der sikrer Fyn fælles stemme og strategiske tilgang, men forummet erstatter ikke lokale og igangværende initiativer. Disse skal derfor fortsat fastholdes og understøttes i de enkelte kommuner.


Læs kommissorium for samarbejdet her

 

Læs bruttoliste over samarbejdsopgaver her

 

Målsætning

Bredbåndshastighed på minimum 100/30 Mbits i 2020, mobildækning på minimum 4G i 2020.   

 

Strategisk grundlag

Strategi FYN 2018-21

Regional udviklingsaftale mellem Region Syddanmark og Byregion Fyn (af 2017).  

 

Deltagere

FSDI repræsenteres ved de fynske kommuners IT-chefer og medarbejdere med ansvar for digital infrastruktur. 

 

Tidsplan

FSDI evalueres efter første år.

 

Organisering


 

Kontaktperson(er)

 

Sara Rosager Mortensen

Projektleder

Assens Kommune, IT- og Velfærdsteknologi

+ 45 30579039

Sromo@assens.dk

 

Helle Dyrløv

Chefkonsulent

Byregion Fyn sekretariatet +45 23 99 67 22

hdma@byregionfyn.dk