Spring til indhold

Trafikmodel Fyn

Udvikling af Trafikmodel Fyn vil give de fynske kommuner et ensartet data- og analysegrundlag til vurdering af den fremtidige trafiksituation på Fyn.  .

Projekt

Trafikmodel Fyn giver kommunerne et fælles vurderingsgrundlag til brug for analyse af den fremtidige trafiksituation. Modellen vil kunne bidrage til at skabe et sammenhængende fagligt beslutningsgrundlag, når der skal træffes beslutninger om implementering af fælles fynske indsatser fra FYN I BEVÆGELSE - Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35.

 

Modellen vil både kunne fungere til trafikplanlægning på kommunalt niveau (af kommunerne individuelt) og til tværkommunal/regional trafikplanlægning.

 

Læs kommissorium for Trafikmodel Fyn her 

 

Målsætning

At skabe en regional trafikmodel, der beskriver trafikale strømme og sammenhænge på tværs af regionen og som giver kommunerne et fælles analysegrundlag til vurdering af den forventede fremtidige trafik på Fyn.

 

Strategisk grundlag

FYN I BEVÆGELSE - Infrastrukturstrategi FYN 2017-35.

 

Udarbejdelsen af en fælles fynsk trafikmodel tager udgangspunkt i de fynske byråds beslutning om at igangsætte en indsats for øget viden om den fynske mobilitet (mobilitetsdata og trafikmodeller) som beslutningsgrundlag for beslutninger og prioriteringer af fælles fynske initiativer til realisering af Infrastrukturstrategiens mål om en sammenhængende fynsk mobilitet.  

 

Tidsplan 

Påbegyndt: November 2017

Forventes afsluttet: Februar 2019

 

Deltagere

Kommunernes Tekniske Chefer (i regi af det formaliserede KTC-netværk)

Ansvarlig direktør: Vicekommunaldirektør Søren Møllegaard, Nyborg Kommune

Projektledelse v/ Plankonsulent, Poul Hjere Mathiesen, Byregion Fyn Sekretariatet og Paul Quist, Gruppeleder, Nyborg Kommune.