MF Møder

Dagsorden, referat og oplæg fra møderne mellem de fynske folketingsmedlemmer og de fynske borgmestre.

 Foto: Folketinget, Anders Hviid.