Spring til indhold

Møder & Konferencer

Få overblik over byregionens centrale udviklings- og beslutningsfora, og download mødekalender, dagsorden og referat.

Borgmesterforum Fyn

Ansvarlig for den politiske koordinering i Byregion Fyn. Fem møder årligt på skiftende rådhus.

  

MF-møder

Møder mellem de fynske folketingspolitikere og de fynske borgmestre. Dagsorden centreret omkring fynske sager med national bevågenhed. To møder årligt på Odense Rådhus.

 

Fyns Fremtid Konferencer

Politikudviklende konferencer med deltagelse af de fynske byrådspolitikkere og topembedsfolk med varierende temaer, indhold og fokus. En til to konferencer årligt.

Referat & Materialer