Spring til indhold

MF Møde FYN

MF Møde FYN er en målrettet mulighed for lokale drøftelser af aktuelle og relevante emner mellem kommunerne og de, som har deres arbejdsgang på Christiansborg. På mødet drøfter politikerne, hvordan Fyn bedst samarbejder om landspolitiske dagsordener ud fra et fynsk perspektiv såvel nære emner, som optager de fynske kommuner på tværs af kommunegrænser. Den fælles ambition er at skabe det bedst mulige grundlag for, at MF’erne kan sætte fynsk aftryk på den landspolitiske agenda og man på Fyn fortsat har gode handlingsmuligheder for både Fyns og Danmarks positive udvikling.

MF Møde FYN er et halvårligt møde mellem de fynskvalgte folketingsmedlemmer og borgmestrene og har gået for sig i en årrække.

 Foto: Folketinget, Anders Hviid.