Spring til indhold

Fyn samarbejder

Hvorfor samarbejder ni fynske kommuner om vækst og udvikling?.

Byregion Fyn: bedre og smartere i fællesskab

Fyn og øerne har potentiale til at tiltrække fremtidens vækst. Derfor står ni fynske kommuner sammen om tværkommunale indsatser, der skal udnytte de fynske vækstbetingelser maksimalt. Sammen vil kommunerne arbejde for at skabe flere arbejdspladser, øge bosætningen og udvikle en stærk sammenhængende infrastruktur.

 

Fynske kommuner deler vækstgrundlag

De fynske kommuner udgør i dag ét sammenhængende arbejdsmarked og bosætningsområde med korte afstande og stor sammenhængskraft. Fyn står med en udbygget uddannelsessektor, én fælles infrastruktur og knap 500.000 borgere der lever, arbejder og uddanner sig på- og udenfor - Fyn. 

Tilsammen udgør det ét fælles vækstgrundlag, og et solidt udgangspunkt for at forløse potentialer og møde udfordringer i fællesskab. 
 

 

Forskellighed skaber arbejdsdelingen

De fynske kommuner kan hver især noget forskelligt. Tilsammen noget helt særligt. Kombinationen af storby, købstæder ved vandet, sammenhængende landbrugs- og naturområder, kyster og mindre øer giver en unik geografi og variation, der gør, at fynboer, tilflyttere og virksomheder frit kan vælge den bedste tilværelse og placering. 

 

I det fælles fynske samarbejde sikrer kommunernes alsidighed, at der kan skabes naturlige arbejdsdelinger, hvor kommunale styrker bringes i spil til fordel for hele den fynske byregion.

 

Fyn rækker ud i verden

De fynske kommuner deler placeringen midt i Danmark. Det giver mulighed for at udvikle Fyn som et vækstcenter i Danmark og i verden. Den fynske byregion har en række styrkepositioner med nationale og globale potentialer, som kommunerne i dag samarbejder om at udnytte. Fyn deler stærke klynger og vækstbrancher, der understøttes af viden og forskning fra SDU. Fyn deler kulturhistorie og natur, der gør Fyn til en stærk og konkurrencedygtig region med globalt potentiale. Fyn deler en storby, der er motor i udviklingen af Fyn til en stærk og konkurrencedygtig byregion med globalt potentiale.

 

De fynske kommuner står sammen om at åbne døre uden for Fyns og Danmarks grænser, og opsøger væksten, der hvor den findes.

 

 

Stærkt politisk lederskab baner vej

Vilje og evne til samarbejde skal sikre, at Fyn fortsætter med at skabe resultater i fremtiden. I Byregion Fyn taler de fynske kommuner med én fælles stemme, og et stærkt politisk lederskab med kommunal forankring er fortsat en forudsætning for, at Fyn lykkes med tværkommunal strategi og handling.