Udvikling Fyn

Udvikling Fyn forestår udviklingen af syv udvalgte forretningsområder med store vækstpotentialer. Klik på logoerne for at læse mere om de fynske erhvervsklynger.    .

 

 

 

Destination Fyn

Oplevelsesøkonomien er et vigtigt forretnings- og vækstområde for Fyn, Langeland og Ærø. I tæt partnerskab med de fynske kommuner og ca. 150 kommercielle aktører arbejder Destination Fyn Klyngen gennem målrettede projekter inden for både ferie- og erhvervsturisme på at omsætte potentialer og styrker til konkret værdi for Fyn og for  samarbejdspartnere inden for oplevelsesindustrien.


 

Food Fyn

Food Fyn arbejder målrettet med at facilitere og skabe nye vækstmuligheder for de mange fødevareproducenter. Det gøres blandt andet ved at skabe nye muligheder i markedet indenfor eksempelvis salg, eksport og fødevareturisme og ved at udbrede kendskabet til de mange fynske kvalitetsfødevarer, producenter og restauranter.

 

 

 

 


Fyns Maritime Klynge

Fokuserer på videndeling, innovation og samarbejde på tværs af fagligheder og organisationer inden for det maritime erhverv på Fyn. Klyngen hjælper sine mere end 100 medlemsvirksomheder med at udforske nye forretningsområder og udvikle innovative produkter inden for det maritime område.


 

 


MiljøForum Fyn

Uvildigt forretningsforum for udvikling mellem virksomheder - og mellem virksomheder og myndigheder. MiljøForum Fyn arbejder for nye løsninger og vækst baseret på energi-effektivisering, på at omdanne affald til nye produkter og på at bygge bæredygtigt. Samtidig er MiljøForum Fyn et medlemsnetværk, der hjælper virksomheder med systematisk miljø- og energiledelse - og med at tage ansvar for en bæredygtig udvikling. 


 

 


Odense Robotics

Samlende betegnelse for det højteknologiske økosystem, bestående af robot- og automationsvirksomheder, underleverandører, uddannelse og forskning, investorkapital og offentlige aktører - i og omkring Odense. Teamet bag Odense Robotics arbejder for at udvikle byens robotmiljø, løse en række fælles forretnings- og rekrutteringsudfordringer og markedsføre Fyns styrkepositioner inden for robotområdet.


 

 

 


UAS Denmark

UAS Denmark har siden 2012 arbejdet for at sikre de bedste rammevilkår og muligheder for test i den danske droneindustri. UAS Denmark består i dag af et internationalt testcenter med BVLOS testfaciliteter og en droneklynge bestående af omkring 150 virksomheder. Medlemmerne udgør tilsammen et forskelligartet billede på hele markedets værdikæde og inkluderer entreprenører, store danske og internationale virksomheder, danske universiteter samt private og offentlige brugere.


 

 


Sport Event Fyn

Sport Event Fyn bringer de fynske styrkepositioner i spil, så oplevelserne havner på eventyrets ø fremfor på den jyske hede, i hovedstaden eller et helt tredje sted. På Fyn får sportevents nemlig intimitet og nærhed, kort til alt og ikke mindst en forankring lokalt, der bygger på 15 års erfaring og et solidt samarbejde på tværs af de fynske kommuner. Med Sport Event Fyn på sidelinjen er der garanti for kvalitet og en professionel tilgang til hele processen fra bud til evaluering.