Spring til indhold

Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Fyn er erhvervslivets indgang til rådgivning og forretningsudvikling med fokus på den enkelte virksomhed og dens potentiale.

Erhvervshus Fyn er én indgang til erhvervsfremme for fynske virksomheder. Her er samlet både den specialiserede erhvervsservice, vækstprogrammer samt arbejdet med at skabe nye forretningsmuligheder i det fynske erhvervsliv.

Erhvervshus Fyn arbejder strategisk og helhedsorienteret med fynsk erhvervs- og turismefremme ved at koordinere, skabe forbindelser og sikre netværk på tværs af de fynske kommuner, virksomheder, erhvervsklynger, uddannelsesinstitutioner og andre aktører med det mål at skabe bæredygtig vækst og udvikling i de fynske virksomheder og styrke den fynske sammenhængskraft.

Erhvervshus Fyn har et skarpt og målrettet blik for fremtiden og erhvervshuset fremtidssikrer og skaber grobund for nye erhvervsfyrtårne og en bæredygtig turistdestination.

Med etableringen af et samlet Erhvervshus Fyn i 2019, er der skabt et fælles fynsk sammenhængende, énstrenget og overskueligt erhvervsfremmesystem målrettet virksomhederne og aktørerne. Her arbejder Erhvervshus Fyn, erhvervsklynger og den lokale erhvervsservice tæt sammen i et værdiskabende samarbejde om udvikling og vækst i det fynske erhvervsliv, blandt andet ved hjælpe de fynske virksomheder med at styrke deres konkurrencekraft og udvikling.
I 2020 styrkedes den fynske sammenhængkraft yderligere ved at indlemme Geo Fyn, Havørred Fyn og Byregion Fyn i Erhvervshus Fyn, og dermed forankre den fælles fynske vækstfremme og den fynske erhvervsfremme i samme organisering.
Det samarbejde findes ikke andre steder i Danmark, og det gør, at Fyn står stærkere i forhold til at skabe synergi, sammenhængskraft, videndeling og resultater.

Læs mere om Erhvervshus Fyn på www.ehfyn.dk