Spring til indhold

Erhvervshus Fyn

Erhvervshus Fyn er erhvervslivets indgang til rådgivning, klyngesamarbejde og forretningsudvikling med fokus på den enkelte virksomhed og dens potentiale.

Erhvervshus Fyn er én indgang til erhvervsfremme og turismeudvikling for alle Fyns virksomheder. Her er samlet både den specialiserede erhvervsservice, vækstprogrammer samt arbejdet med at skabe nye forretningsmuligheder i de fynske erhvervsklynger og det fynske destinationsselskab. Klik på linkene for at læse mere om de fynske indsatsområder.

 

1:1 sparring
Erhvervshus Fyn tilbyder kvalificeret og målrettet sparring til virksomheder med ambitioner om vækst. Sparringen er uvildig, professionel og målrettet den enkelte virksomheds behov og potentiale, og tager udgangspunkt i virksomhedens dagligdag og udfordringer.

Access to Finance
Erhvervshus Fyn tilbyder soft funding og råder over en række vækstprogrammer, der kan skabe en fokuseret indsats for virksomheder med et stort vækstpotentiale. 

De fynske erhvervsklynger
Erhvervshus Fyn arbejder med klyngeudvikling på fem fynske styrkepositioner: Robot, Droner, Byggeri, Energi og det Maritime. Med afsæt i virksomheder og øvrige aktører, herunder forskning-, udvikling- og uddannelsesorganisationer, offentlige aktører og kapital, udvikles der nye forretningsmuligheder med henblik på at accelerere vækst og skabe værdi indenfor styrkepositionerne. 

Destinationsselskabet
Erhvervshus Fyns destinationsselskab, Destination Fyn, arbejder for at understøtte det fynske turisterhverv, øge Fyns synlighed som turistdestination samt skabe stærke produkter og oplevelser til øens gæster. Derudover kan turismevirksomheder benytte sig af muligheden for 1:1 sparring.

 

Indenfor disse indsatsområder hjælper Erhvervshus Fyn hvert år et stort antal fynske virksomheder med at vokse og udvikle sig. Målet er vækst og jobskabelse på Fyn. Drivkraften er viljen til at sætte virksomhederne i centrum for den fynske erhvervsfremmeindsats.