Spring til indhold

Fynske organisationer

Fyn samarbejder i tværkommunale organisationer med specifikke indsatsområder. Klik på logoet for at læse mere om de fynske organisationer. .

 

 

Link til Film Fyn


Film Fyn

FilmFyn er en regional filmfond, der støtter og investerer i spillefilm, tv-fiktion og kort- og dokumentarfilm med det mål at skabe vækst, udvikling og oplevelser, der bidrager til filmkulturen på Fyn og i Danmark. FilmFyn støtter og investerer i film, men producerer ikke selv. FilmFyn skal stimulere udviklingen i omsætning og arbejdspladser – direkte eller indirekte knyttet til filmproduktion

 

Link til Kulturregion Fyn

Kulturregion Fyn

Kulturregion Fyn er et samarbejde mellem 9 fynske kommuner og Kulturministeriet. Kultursamarbejdet bygger på en målsætning om at styrke det fynske kulturliv, skabe en høj kunstnerisk og kulturel profil på tværs af kommunegrænserne og at gøre de fynske kulturtilbud tilgængelige og attraktive også for nye målgrupper. Med kulturaftalen løfter Kulturregion Fyn initiativer, som den enkelte kommune ikke ville kunne løfte alene. Disse initiativer skal ses som et supplement til den enkelte kommunes egen kulturindsats og- politik. Kultursamarbejdet skal således supplere de samlede kulturaktiviteter på Fyn og ikke erstatte lokale indsatser.

 

 

Link til Havørred Fyn


Havørred Fyn

Siden 1990 har Havørred Fyn været en innovativ businesscase, der forener naturpleje, forretning og jobskabelse. Samarbejdet genererer bedre miljøforhold i vandløbene, flere fisk og en meromsætning i det lokale erhverv. Der er nu åbnet op for mere end 500 km vandløb på Fyn og øerne, hvor fiskene i dag kan gyde. Mere end 220 spærringer for den vandrende havørred er fjernet frivilligt og permanent. 

 

 

Link til Byg til Vækst

Byg Til Vækst

Byg til Vækst er sat i verden for at sikre, at Fyn har en arbejdsstyrke, der kan matche fremtidens store fynske anlægsprojekter, og at så mange som muligt løftes fra ledighed og over i beskæftigelse i byggebranchen. Det gøres sammen med de 10 fynske kommuner, uddannelserne indenfor byggeriet, jobcentrene og 3F byg, hvor man, i et forpligtende samarbejde med de fynske bygherrer og entreprenører, arbejder med opkvalificering af og rekruttering til den fynske byggebranche

 

 

 

Link til Geo Fyn

Geo Fyn

Geo Fyn A/S er et aktieselskab ejet af de 10 fynske kommuner. Selskabet skal understøtte kommunerne i tilvejebringelse, vedligeholdelse, anvendelse og udstilling af geodata, så data er let tilgængelige for myndigheder, virksomheder og borgere. Målet er, at der skabes optimal samfundsmæssig nytte af dataene.