Spring til indhold
Nyhed

16 millioner til bedre fynsk infrastruktur

20-11-2018

De fynske kommuner har sammen med Fynbus ansøgt og fået bevilliget 16 mio. kr. i støtte til opbygning af nye og attraktive trafikterminaler og udbygning af busfremkommeligheden på Fyn. Den fælles indsats for forbedringer i den daglige transport for mange borgere udspringer af Strategi Fyn 2018 – 21, der sætter mål for Den Mobile Fynbo.

Ny terminal på havnen på Ærø
Et af pilotprojekterne er en havneterminal i Ærøskøbing, som vil give bedre venteforhold for både lokale ærøboere på farten og for de mange turister fra nær og fjern, som hvert år besøger øen med offentlige transportmidler

På Fyn arbejdes der både lokalt og i fællesskab for borgerne og bedre forhold i deres daglige liv. Strategi Fyn 2018 – 21 sætter retningen for det fælles arbejde. Her prioriteres blandt andet forbedringer i transporten for tusinder af fynboer, som dagligt bevæger sig på kryds og tværs af øen. Der er sat ambitiøse mål for ”Den mobile Fynbo.” For når dagligdagen ruller, så skal det også hænge godt sammen, og mange er hver dag på farten til og fra arbejde, til og fra uddannelse og til og fra institutioner. Derfor prioriteres bedre infrastruktur.

”Fynske terminaler skal forbedres” er et mål. Det skal give bedre service og oplevelser omkring på- og omstigninger. Flere steder er stationer og stoppesteder simpelthen ikke tidssvarende og det er et fælles politisk ønske, at pendlere med offentlig transport skal have ordentlige forhold, når de er undervejs. Her er stationer og stoppesteder vigtige.

En arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra de fynske kommuner og Fynbus har sammen med en projektleder fra Byregion Fyn sekretariatet screenet Fyn for behov for nye terminaler. På baggrund af analysen blev flere pilotprojekter valgt: En campusterminal(Nyborg), 3 telekørselsordningsterminaler (Middelfart), 1 havneterminal (Ærøskøbing) og 1 landsbyterminal (Morud) ombygges. Hertil projekt om busfremkommelighed i Odense.                        

-  Kommunerne har dygtige trafikplanlæggere, der hver især bidrager med forskellige erfaringer. Dertil har Fynbus også bidraget med ekspertise, fortæller Poul H. Mathiesen, der er projektleder fra Byregion Fyn. ”Og det er klart en styrke i samarbejdet, at vi er endnu dygtigere sammen end hver for sig,” pointerer han.       - Konkret har vi lavet en analyse og på baggrund af den har vi lagt en plan. Vi starter med nogle pilotprojekter, som er nøje udvalgt og repræsenterer forskellige typer stationer og stoppesteder rundt omkring. Vi forventer at lære fra pilotprojekterne, og det tager vi med til næste runde af forbedringer, understreger han.

Arbejdsgruppen har på baggrund af deres analytiske arbejde ansøgt Trafikstyrelsen om økonomisk støtte. Og hos Trafikstyrelsen blev der lagt mærke til ansøgningen. ”Man er ikke vant til at se sådanne tværkommunale projekter, hvor lokale trafikforhold tænkes ind i større perspektiver. Men vi fornemmede klart, at det kunne de lide og de viste stor respekt for vores samarbejde på tværs af Fyn,” understreger Poul Mathiesen.

Kommunerne skal nu behandle projekterne politisk for den kommunale medfinansiering, og hvis det falder godt på plads, så kan de nye terminaler realiseres i 2019-21.

Det fælles fynske Byregion Fyn sekretariat har været projektleder for samarbejde, analyser og screening af de fynske behov for nye terminaler og busfremkommelighed. Byregion Fyn har også afholdt fællesudgifter til rådgiver og projektskitser.

Tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsen ser sådan ud:

Busfremkommelig i Odense                               9,1 mio. kr.

Kompaktterminal i Nyborg                                  3,4 mio. kr.

Telebusterminaler i Middelfart opland                0,6 mio. kr.

Landsbyterminal i Morud                                    1,8 mio. kr.

Havneterminal i Ærøskøbing                              0,03 mio. kr.

Campusterminal i Nyborg                                   0,9 mio. kr.

Fællesprojekt for Fynbus og kommunerne         0,5, mio. kr.