Spring til indhold
Nyhed

Byregion Fyn får ny hjemmeside

17-02-2018

Ny hjemmeside for det tværkommunale samarbejde i Byregion Fyn.

Til brug for de fynske byrådsmedlemmer, embedsværk samt eksterne samarbejdspartnere, har Byregion Fyn lanceret en ny, mere tidssvarende og mobilvenlig hjemmeside, som erstatning for organisationens hidtidige platform. Den nye hjemmeside vil fortsat være at finde på www.byregionfyn.dk. Hjemmesiden skal bidrage til formidlingen af - og overblikket over - det fælles fynske kommunesamarbejde, og understøtte de fynske byråd og embedsværk i arbejdet med den fælles fynske vækst- og udviklingsdagsorden.

Hjemmesiden er struktureret i fire hovedmenuer:

Byregion Fyn

Indflyvning til det fælles fynske kommunesamarbejdes fundament, redskaber og visioner, herunder beskrivelse af de fynske ejerkommuner, øvrige tværkommunale organisationer, Udvikling Fyns syv forretningsområder, samt samarbejdet med Region Syddanmark. Herfra tilgås/downloades desuden, under ’publikationer’, de tværkommunale strategier (eks. Strategi Fyn, Infrastrukturstrategiens, Samarbejdsaftale med Region Syddanmark etc.)

Strategi FYN

Oversigt over kapitler og forslag til handlinger i indeværende byrådsperiode jf. Strategi FYN 2018-21. 

Projekter

Som et nyt element rummer hjemmesiden en oversigt over igangsatte projekter (fordelt i de tre strategiske spor i Strategi FYN 2018-21), og angiver projektbeskrivelser med respektive formål, tidsplaner, deltagere og kontaktpersoner. I takt med, at nye projekter søsættes, opdateres disse på hjemmesiden.

Møder & konferencer

Referater, dagsordener, oplæg og øvrigt materiale fra de centrale mødefora og konferencer afholdt i regi af Byregion FYN: BMF, MF-møder og Fyns Fremtid Konferencer.

OBS: Hjemmesiden er struktureret over Strategi FYN 2018-21, som vedtages i foråret. Hjemmesiden beskriver i denne forbindelse flere steder, at der ift. de konkrete forslag til byregionale projekter tages forbehold for, at der på baggrund af den politiske høring og kommende godkendelsesproces, kan ske ændringer i strategiens tekst.