Spring til indhold
Nyhed

E20-komitéformand: "Alle må beholde arbejdshandskerne på"

09-03-2018

INTERVIEW: Folketinget må og skal overbevises om, at pengene til en fuld udvidelse af E20 skal findes hurtigst muligt. Derfor skal presset fastholdes for en generel udvidelse af E20. Det mener formand for E20-Komiteen, Carina Christensen. .

Møder med ministre, transportordførere og embedsmænd er et af redskaberne E20-komiteen har taget i brug.

 

Hvorfor er udvidelsen af E20 på strækningen Odense SØ så afgørende?

- Ikke mindre end 94 procent af al lastbiltrafik og 84 procent af personbiltrafik mellem Øst- og Vestdanmark kører på E20. Hvis man sammenligner udvidelsen af E20 med andre motorvejsudvidelser, hvor der er besluttet en anlægslov, så ligger E20 helt i top på grund af den store trængsel. E20 er en hovedfærdselsåre i det danske motorvejsnet, der binder Øst- og Vestdanmark sammen, og hele Danmark har brug for, at der hurtigt findes en fremtidssikret og bæredygtig løsning på E20 hele vejen hen over Fyn.

- I transporterhvervet glæder vi os selvfølgelig over, at der kommer en udvidelse af motorvejen på Vestfyn til tre spor, men desværre er vi kun halvt i mål. Næste skridt må og skal være strækningen syd om Odense, hvor der også er massive trængselsproblemer. Der kører i gennemsnit knap 63.000 køretøjer i døgnet på den fynske motorvej ved Odense, og vejinfrastrukturen på E20 er ikke udviklet i passende omfang, selv om der nu snart sker en udvidelse på Vestfyn. Trængslen medfører reduceret mobilitet med deraf væsentlige afledte negative effekter for det samlede erhvervsliv. Hver dag resulterer kø og ventetid på E20 i, at der sker et tidstab af et omfang, som går ud over effektivitet og produktivitet i hele landet.

 

Hvordan arbejder E20-komitéen pt. for at sikre den fulde udvidelse af E20?

 

- Vi er selvfølgelig meget taknemmelige over, at politikerne nu har vedtaget den planlagte udvidelse på Vestfyn, men frygten er, at den resterende strækning syd om Odense bliver ”glemt” i fremtidige infrastrukturprioriteringer. Det skal vi gøre alt for at undgå, og det gælder nu for alvor om at holde gryden i kog. Vi skal afholde møder med ministre, transportordførere, embedsmænd, med videre for at fastholde deres fokus på, at man med udvidelsen over Vestfyn kun når halvt i mål. Den mest trafikerede motorvejsstrækning over Fyn syd om Odense må naturligvis også udvides og tages i betragtning i kommende infrastrukturbeslutninger. Dette har Folketinget også allerede erkendt, da de besluttede en anlægslov for strækningen tilbage i 2013. Dertil kommer også en udvidelse af strækningen på Østfyn. Det skal vi minde dem om – og vi skal presse på for en hurtig politisk prioritering af den resterende strækning.

 

Hvad kan de fynske byrådsmedlemmer gøre for at bidrage til at sikre den fulde udvidelse (Odense SØ)? 

 

- Bakke op om E20-komiteens arbejde ved enhver lejlighed! Det er vigtigt igen og igen at få italesat, at vi er glade for den kommende udvidelse af E20, men trængslen på E20 vil fortsat være der, når udvidelsen på Vestfyn er gennemført. Vi må alle beholde arbejdshandskerne på og fastholde presset for en generel udvidelse af E20 hurtigst muligt. Vi må og skal overbevise Folketinget om, at pengene skal findes hurtigst muligt: Strækningen syd om Odense er lige så trafikalt belastet.