Spring til indhold
Nyhed

Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur - FSDI - har arbejdshandskerne på

26-09-2018

Dels samarbejder FSDI med Region Syddanmark om en vigtig kortafdækning af mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn.
Dels er FSDI en aktiv drivkraft i Nationalt Netværk for Digital Infrastruktur.

Hurtigt bredbånd
Moderne hverdag stiller krav til den digitale infrastruktur

Selvom den digitale infrastruktur fylder meget (indirekte) i danskernes liv, så fylder den knapt så meget i det politiske landskab eller ved drøftelser hjemme ved madbordene. Men en god digital infrastruktur er afgørende for det moderne liv i Danmark anno 2018.

Derfor giver det også mening at netværke og videndele på tværs af Danmark blandt de folk som i meget forskellige roller i dag arbejder med den digitale infrastruktur. Her er både IT-folk, udviklingskonsulenter, bosætningsrådgivere og specialister fra kommuner og KL, som arbejder ud fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020 ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund” (Regeringen, KL og Danske Regioner) og KLs fælleskommunale digitale handlingsplan: ”Lokal og digital – et sammenhængende Danmark”.

FSDI deltog derfor i det nationale netværksmøde tidligere på måneden og de deltager "lige om lidt" i et temamøde hos KL, der netop har sat fokus på arbejdet med den digitale infrastruktur set i lyset af det nye Teleforlig. Ud fra mødets drøftelser, input og konklusioner vil KL´s konsulenter arbejder videre med overskrifterne og indarbejde dem i oplæg til drøftelser i KL´s IT-kontaktudvalg, Tekniker Kontakt Udvalg (teknik og miljø), samt erhvervsfora i oktober og november, ligesom det kan bruges i KL´s dialog med Energistyrelsen.