Spring til indhold
Nyhed

Fynske byrådspolitikere mødes til fælles orienteringsmøde midt på Fyn

27-11-2018

Danmark får i december en ny Lov om Erhvervsfremme, som bl.a. betyder, at Erhvervshus Fyn etableres. Det har givet nye muligheder på Fyn.

Fællesmøde i Ringe
God spørgelyst og engagerede svar ved fællesmøde i Ringe

Danmark får i december en ny Lov om Erhvervsfremme, som bl.a. betyder, at Erhvervshus Fyn etableres. Det har givet de fynske kommuner en unik og oplagt mulighed for at gentænke fynsk erhvervsfremme, så den i højere grad passer til den fynske erhvervsstruktur. Det kræver fælles handling og fælles beslutninger.

De fynske kommuner prioriterer samarbejde højt. Den fælles Strategi Fyn 2018-21 har en tydelig ambition om enkelt og effektivt samarbejde om at skabe vækst og udvikling. Når kommunerne samarbejder om at styrke den fynske erhvervsfremme sætter Fyn handling bag ordene. Til gavn for virksomhederne og Fyn.

Derfor har Borgmesterforum Fyn og Kommunaldirektørforum Fyn siden den landspolitiske aftale om ny erhvervsfremme arbejdet målrettet med mulighederne for et bedre og styrket fynsk erhvervsfremme.

Borgmesterforum Fyn har derfor også inviteret alle fynske byrådsmedlemmer til fælles orienteringsmøde i Ringe  mandag aften den 26. november - om den nye erhvervsfremme på Fyn, de nye muligheder og en fælles vision.

Borgmesterforum Fyn præsenterer principperne for, hvordan vi kan gøre det bedre og enklere sammen.  Og fremlægger en historisk fælles tværkommunal sagsfremstilling om en ny og styrket fælles fynsk erhvervsfremme.

De fynske byråd skal efterfølgende behandle forslag om principbeslutning om ny fælles fynsk erhvervsfremme i november/december 2018.

Det er tid at gå nye veje sammen.