Spring til indhold
Nyhed

Møde mellem fynske MF'ere og fynske borgmestre

24-10-2018

22. oktober mødtes fynske MF’ere med de 10 fynske borgmestre. Den fælles ambition er at skabe det bedst mulige grundlag for, at MF’erne kan sætte fynsk aftryk på den landspolitiske agenda og man på Fyn fortsat har gode handlingsmuligheder for både Fyns og Danmarks positive udvikling.

MF møde 10 2018
Regionsrådsformand Stefanie Lose, Borgmester fra Langeland Kommune Tonni Hansen og Lektor og studieleder Eva Draborg, DaCHE - Danish Centre for Health Economics (SDU) var panel for debatten om udviklingen i sundhedssektoren. Et emne der i høj optager kommunerne

Det halvårlige møde mellem de fynskvalgte folketingsmedlemmer og borgmestrene har gået for sig i en årrække og er en oplagt mulighed for lokale drøftelser af aktuelle og relevante emner mellem kommunerne og de som har deres arbejdsgang på Christiansborg

- De fynske kommuner samarbejder i Byregion Fyn om en af Danmarks mest ambitiøse tværkommunale strategier, og de halvårlige møder med de fynske MF’ere giver vigtige indspark til det fælles udviklingsarbejde på Fyn, fortæller Sekretariatsleder Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn

- Omvendt kobler mødet også Fyn med national politik, og det er vigtigt, at der er fælles retning, når vi skal skabe vækst og udvikling. Det er disse samarbejdsmøder med til at sikre. Hvad enten det gælder infrastrukturelle udfordringer som udvidelsen af E20 syd om Odense, som er vigtig for hele Danmark eller det handler om det fortsatte pres på sundhedsudgifterne i kommunerne, så er det vigtigt med den fælles dialog, understreger han.

På dagsordenen var denne gang følgende punkter:

  • Fynsk robot/ drone styrkeposition = dansk styrkeposition
  • Fyn binder Danmark sammen – både med asfalt og skinner
  • Fortsat pres på kommunernes sundhedsudgifter
  • Orienteringer fra kommunerne til MF’erne ang. ungdomsuddannelserne, herunder den nye FGU, udligningsreformen og den nye fynske erhvervsfremme

Udover de fynske kommuner og folketingsmedlemmer deltog også Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark i de politiske drøftelser.