Spring til indhold
Nyhed

Fagkomiteer skal styrke fælles fynsk handlekraft

18-01-2019

Grundlaget er skabt for fagkomiteer på Fyn, som både skal øge den lokale forankring og sikre faglig kvalificering og koordinering af de strategiske fælles fynske udviklingsopgaver, som byrådene har udpeget. Fagkomiteerne forventes at styrke det tværgående samarbejde yderligere i 2019 og det kan blive en motor for Fyns fortsatte positive udvikling.

Workshop på Fyns fremtid konferencen
Kommunalpolitikere til Fyns Fremtids konference i Bogense juni 2018, som var med til at udvikle ideen om fælles fynske fagkomiteer. Fyns Fremtid Konferencer afholdes i regi af Byregion Fyn og skal netop både sætte visioner for udviklingen på Fyn og identificere måder at realisere dem. Fagkomiteer er et godt skridt på vejen for de mange kommende fælles udviklingsprojekter på Fyn

Sagen om Fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet til er netop nu til politisk godkendelse i kommunerne her i januar 2019.

Strategi Fyn 2018-21 har en række mål for indsatser under tre hovedområder: ”Arbejdsmarked & Uddannelse”, ”Bosætning & Attraktivitet” og ”Infrastruktur & Mobilitet”. Mål og indsatser realiseres ved at omsætte dem til fælleskommunale handlinger - initiativer og projekter til gavn for vækst og udvikling i kommunerne. For at styrke arbejdet og sikre god lokal forankring vil de lokale fagudvalg i højere grad end tidligere inddrages i realiseringen af de fælleskommunale projekter. Det var et udtrykt ønske på Fyns Fremtid konferencen i juni 2018. Her præsenterede Borgmesterforum Fyn ”Fagkomite” modellen som en model for øget lokal forankring og kvalificering. Den fik bred opbakning.

Fagkomiteens opgave er at styrke det kommunale politiske medansvar og sikre faglig kvalificering såvel afklaring af finansieringsbehov og ressourcer til de fælles fynske indsatser. Derfor ønskes en del af det fynske samarbejde forankret på det politiske niveau hos fagudvalg og udvalgsformænd og på det administrative niveau hos fagdirektører og fagchefer. Fagkomiteen arbejder ud fra et kommissorium.

Det er meningen at Fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet er første komite, som etableres, og første møde for de udpegede udvalgsformænd er planlagt til møde i Svendborg 1. marts. Senere på året skal der etableres Fagkomite for Arbejdsmarked & Uddannelse og Fagkomite for Bosætning & Attraktivitet. Disse fagkomiteer vil få deltagelse af repræsentanter fra fagudvalg for erhverv, vækst, planlægning og uddannelse. Det er ønsket at alle kommunernes fagområder bliver dækket i løbet af 2019.