Spring til indhold
Nyhed

Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur afholder nationalt stormøde i Middelfart

05-02-2019

Med mere end 50 deltagere fra hele landet er der ambitiøse mål for mødet 5. februar. Værterne fra Fyn har sammensat et fagligt program på et område, som berører mange mennesker, men som ikke fylder ret meget i den offentlige debat: Digital Infrastruktur.

Kun sjældent høres udsagn som ”Ja, vi har jo en 100/30 Mbit dækning, så det er et rigtigt godt nabolag vi bor i”. For både mobil og bredbåndsdækning vurderes som en selvfølgelig forsyning – næsten på niveau med el, vand og renovation. Men lidt overraskende for et land som Danmark, så halter det faktisk endnu med både mobil- og bredbåndsdækningen mange steder i Danmark. Og det er der mange, der gerne vil gøre noget ved. For moderne liv er digitale liv, og en god bredbåndsdækning er vigtigt både for erhverv og borgere. Det har man fokus på på Fyn.

Projektleder for FSDI Sara Rosager Mortensen, Assens Kommune, fortæller:

  • På Fyn arbejder vi sammen i et tværkommunalt forum – Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur. Vores mål er entydigt: Nul huller på Fyn! Det enkle mål kommer fra Strategi Fyn 2018 – 21 og leder vores arbejde. Og en del af dette arbejde for bedre dækning foregår altså også i nationalt regi, hvor FSDI er aktivt deltagende i Nationalt Netværk for Digital Infrastruktur,

    forklarer Sara Rosager, som uddyber;

  • Selvom den digitale infrastruktur er vigtig for danskernes liv, så fylder den knapt så meget i den offentlige debat. Men en god digital infrastruktur er afgørende for det moderne liv i Danmark anno 2018!

Derfor giver det også mening at netværke og videndele på tværs af Danmark blandt de folk som i meget forskellige roller arbejder med den digitale infrastruktur. Her er både IT-folk, udviklingskonsulenter, bosætningsrådgivere og specialister fra kommuner og KL, som arbejder ud fra den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016 – 2020 ”Et stærkere og mere trygt digitalt samfund”.

Den 5. februar er alle disse forskellige fagfolk samlet til stormøde i Middelfart, hvor FSDI har sammensat et meget spændende, fagligt og fremtidsrettet program, der nok skal sætte gang i nytænkning og videndeling om, hvordan vi får en endnu bedre mobil – og bredbåndsdækning i Danmark. Til mødet deltager repræsentanter fra TDC om nye og ambitiøse planer hos ny ejer – med muligheder for bedre digital infrastruktur i Danmark. Der er faglige indspark om alternative veje & muligheder bedre lokal digital infrastruktur og fra national side kommer der blandt andet status og perspektiveringer fra Energistyrelsen og KL.

FSDI er blevet et stærkt fagligt fælles fynsk forum med en klar stemme og fokus - også i nationalt samarbejde omkring den digitale infrastruktur