Spring til indhold
Nyhed

MF Møde FYN - Fyn står sammen om udvikling, udligning og bedre trafik

28-10-2019

Mandag den 28. oktober mødtes de fynske borgmestre med de fynskvalgte MFere til det halvårlige MF Møde FYN for at debattere muligheder for at styrke Fyn. Man står sammen på Fyn og det kan få positive konsekvenser i resten af Danmark.

Det er Borgmesterforum FYN, der inviterer til MF Møde FYN

MF Møde FYN samler borgmestre, MFerne og regionrådsformand for Region Syddanmark til politiske drøftelser om bedre vækst- og udviklingsmuligheder. Mandag er der særligt fokus på bedre tværgående trafik og kommunal udligning. Og det er emner, der rækker langt ud over Fyns grænser.

 

E20 udvidelsen syd om Odense

De fynske borgmestre fastholder deres skarpe fokus og tydelige ønske om forbedring af den fynske infrastruktur ved en udvidelse af E20 syd om Odense. Og E20 handler ikke kun om Fyn, det handler om bedre trafik for hele Danmark, mener man på Fyn.

- MF Møde Fyn arbejder vi sammen for bedre rammer for udvikling på Fyn. Men det er helt klart, at

udvidelsen af E20 syd om Odense handler om bedre kørselsforhold for hele landet, pointerer Borgmester Søren Steen Andersen, Assens Kommune.

- Når vi igen vil diskutere behovet for udvidelsen af E20, så er det fordi E20 forbinder hele Danmark. Det er vejen, der samler familier på tværs af bælterne. Det er vejen for den danske eksport. Det er vejen for medarbejdere, kunder og partnerskaber i erhvervslivet, påpeger Søren Steen Andersen.

- Derfor har udvidelsen stor samfundsøkonomisk betydning og det er på tide, at Christiansborg tager det til sig og gør noget ved det! Det handler om blot få kilometer motorvej, der er flaskehals for hele Danmark.

 

Bedre togtrafik på Fyn

Også togtrafikken og det fynske S-tog bringes på banen på mandagens møde. Peter Rahbæk Juel, Borgmester i Odense Kommune, pointerer, at man med en kommende højhastighedsbane på Vestfyn vil kunne udbygge lokaltogstrafikken:

- Når det nye jernbanespor på Vestfyn er klar, vil det give meget mere plads på det eksisterende spor. Så vil Vestfynbanen, Svendborgbanen og letbanen kunne bindes sammen til et fynsk s-togsnet, hvilket vil gøre det markant mere attraktivt for flere at bruge letbanen og lokalbanerne til og fra deres arbejdspladser.

 

Stort behov for udligning

De fynske kommuner står også sammen om krav om en udligningsreform.

- Der er behov for en udligning, der kan være med til at sikre et ordentligt og ensartet velfærdsniveau i hele landet. Som det er nu, så har flere kommuner svært ved at levere samme service og kernevelfærd som andre kommuner. Det er uacceptabelt, siger Hans Stavnsager, Borgmester i Faaborg-Midtfyn kommune. Han mener, at statens udligning ikke kommer Fyn til gode og skævheden rammer borgerne på serviceniveau og/eller kommuneskatten.

- Det kan gøres bedre, og hvordan det sker, det vil vi gerne tale med de fynske MF´ere om. Derefter forventer vi handling. Vi kan ikke vente længere, understreger borgmesteren.