Spring til indhold
Nyhed

Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn afdækket

27-02-2019

Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur (FSDI) har i samarbejde med Region Syddanmark udarbejdet kortafdækning af Mobil- og bredbåndsdækningen på Fyn. Det har nu resulteret i en statusrapport, som den 26. februar er præsenteret for Borgmesterforum Fyn.

Nu skal der arbejdes for handlinger, der bringer os nærmere ”Nul huller på Fyn”. Nul huller på Fyn er et mål i Strategi Fyn 2018 – 21 som klart udtrykker den fynske ambition: På Fyn skal være hurtig og god bredbåndsdækning og bred mobildækning på hele øen.

Derfor har FSDI nedsat en bredt sammensat arbejdsgruppe, der skal udarbejde en målrettet handlingsplan med konkrete indsatser for at komme fra kortafdækning til ”Nul Huller”. FSDI vil arbejde sammen med Teknisk Direktørforum Fyn med henblik på at få ”Handlingsplan for konkrete indsatser for Nul Huller på Fyn - bedre mobil- og bredbåndsdækning” til godkendelse i Fagkomite for Infrastruktur & Mobilitet den 21. juni 2019.

FSDI blev etableret i starten af 2018 på foranledning af Kommunaldirektørforum Fyn. FSDI arbejder med det strategiske tema ”Almindelig liv er digitale liv” og et overordnet mål: Nul huller på Fyn - minimum 4G mobildækning og bredbåndsdækning med 100/30 mbit/s.

Et delmål på vejen er, at mobil- og bredbåndsdækningen skal kortlægges, og det er altså sket nu. Statusrapporten over mobil- og bredbåndsdækningen indeholder blandt andet kort over hver af de fynske kommuner. Her kan man på sogneniveau se antal adresser og dækning i forhold til dækningsmålene.

Læs rapporten ”Mobil- og bredbåndsdækning på Fyn”