Spring til indhold
Nyhed

Møde i Fagkomité for Infrastruktur & Mobilitet

14-06-2019

Fredag den 21. juni mødes Fagkomité for Infrastruktur & Mobilitet i Bogense til møde om tre store temaer i det fælles fynske samarbejde: Den trafikale Infrastruktur på Fyn, den grønne omstilling på Fyn og digital infrastruktur.

På mødet gives orientering om igangværende projekter, herunder indsatser med støtte fra Trafikstyrelsens puljer 2019-21. Komiteen drøfter muligheder, udfordringer og strategiske og faglige overvejelser på de forskellige indsatser med afsæt i Strategi Fyn 2018 – 21 og kommunernes aktuelle fokus og indsatser.

"Fyn går Grønt" er en fælles fynsk samarbejdsindsats og fagkomiteen præsenteres for og debattere rammerne for efterårets Grønt Topmøde FYN.

Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur (FSDI) præsenterer komiteen for udkast til "Handlingsplan for konkrete indsatser for bedre mobil- og bredbåndsdækning på Fyn" til fælles drøftelse og indstillinger.

Handlingsplanen skal herefter igangsættes i det fælles fynske samarbejde.