Spring til indhold
Nyhed

Øget samling og sammenhængskraft for fælles fynsk samarbejde

03-02-2020

For at sikre øget samling, sammenhængskraft og synergier mellem de fælles fynske organisationer, så er det besluttet at samle Geo Fyn, Havørred Fyn og Byregion Fyn sekretariatet i det fælles fynske Erhvervshus Fyn.

Byregion Fyn sekretariatet er følgeligt pr. 1 februar blevet en del af den fælles fynske organisering i Erhvervshus Fyn. Vi er derfor flyttet ind i Erhvervshus Fyns lokaler i Forskerparken 10E, 5230 Odense M.

Byregion Fyn sekretariatet varetager opgaver for Byregion Fyn – herunder sekretariats-funktion for Borgmesterforum Fyn og Kommunaldirektørforum Fyn, afholdelse af MF Møde FYN, fælles fynsk interessevaretagelse samt understøtter implementeringen af Strategi FYN 2018 – 21 med tilhørende indsatser.