Spring til indhold

Organisering og økonomi


Kontingentfinansieret organisation med beslutningskraft i de fynske byråd. .

Organisering

Byregion Fyns politiske ledelse udgøres af Borgmesterforum Fyn, der varetager samarbejdets politiske styring og koordinering. Den politiske beslutningskraft ligger i de fynske byråd. Tilsvarende sker den administrative styring i Kommunaldirektørforum Fyn.

I praksis gennemføres de konkrete projekter i et samarbejde mellem kommunerne, mens projektledelsen som regel vil være forankret i én af kommunerne.

Byregion Fyn driftes af et sekretariat. 

 

Medlemmer

Byregion Fyns medlemmer: Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune, Odense Kommune, Langeland Kommune, Ærø Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Kerteminde Kommune. Middelfart Kommune deltager i udvalgte projekter.   

 

Økonomi

Kommunerne betaler kontingent til organisationen.

De fælles midler er reserveret til drift af sekretariatet, afholdelse af konferencer, interessevaretagelse, analyser mv. Midler til større konkrete udviklingsaktiviteter anbefales af Borgmesterforum Fyn med efterfølgende godkendelse i de fynske byråd.