Spring til indhold

Energiplan Fyn

Tværkommunal plan og samarbejde for omstilling til vedvarende energikilder frem mod 2050.

Fælles rammeplan, der knytter kommuner og øvrige aktører (forsyningsselskaber, læreanstalter og rådgivere) i samarbejde om at gøre Fyn til et fossilfrit, vedvarende energisystem med høj forsyningssikkerhed og lav klimabelastning. Planen beskriver bl.a., hvordan Fyn kan udnytte særlige potentialer og lokale forhold til at udvikle Fyn som grøn energi-ø, f.eks. ved at bruge halm og gylle til biogas, og udnytte havvand som energikilde ved hjælp af varmepumper.

Mere om Energiplan Fyn