Infrastrukturstrategi Fyn 2017-35

De fynske kommuners fælles strategi for bedre infrastruktur og øget mobilitet på Fyn og øerne.

Strategisk grundlag for fynsk enighed og prioritering på infrastrukturområdet. Strategien skal bidrage til at prioritere og fremme de mest relevante og nødvendige infrastrukturinvesteringer på Fyn for herigennem at fremme vækst i arbejdspladser, øge bosætningen og bidrage til trivsel og udvikling i alle egne på Fyn og øerne.

Infrastrukturstrategi Fyn 2017-23