Strategi FYN 2018-21

Kommunernes fælles vækst- og udviklingsstrategi.

OBS: Strategi FYN 2018-21 er endnu ikke vedtaget. Der kan komme ændringer i strategiens tekst som følge af hørings- og godkendelsesprocessen i de fynske byråd. Strategi FYN 2018-21 forventes endeligt vedtaget i foråret 2018.   

Strategi FYN 2018-21