Spring til indhold

Strategi FYN

Kommunernes fælles vækst- og udviklingsstrategi. Strategi FYN 2018-21 fremsætter forslag til handlinger i tre strategiske samarbejdsspor for fælles handling.  .

Arbejdsmarked & Uddannelse

Arbejdsmarked og uddannelse er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn og er kendetegnet ved behovet for et omfattende samarbejde med store og vigtige aktører og samarbejdspartnere, eksempelvis de fynske arbejdsmarkeds- og uddannelsesinstitutioner.

 

Læs om de igangsatte projekter i sporet 'Arbejdsmarked & Uddannelse' her

 

 

Bosætning & Attraktivitet

Bosætning & Attraktivitet er et nyt samarbejdsområde for Byregion Fyn, hvor de fynske kommuner arbejder hver for sig med bosætningsstrategier og tiltrækning af borgere. Kommunerne ønsker at udvikle et større tværgående samarbejde for at sikre en aftalt arbejdsdeling og større effekt i indsatserne. 

 

Læs om de igangsatte projekter i sporet 'Bosætning & Attraktivitet' her 

 

 

Infrastruktur & Mobilitet

Grundlaget er skabt. FYN I BEVÆGELSE - Infrastrukturstrategi 2017-35, Energiplan Fyn og Fælleskommunal Mastepolitik er det det godkendte grundlag for implementering af indsatser. Handlinger kan igangsættes fra 2017.

 

Læs om de igangsatte projekter i sporet 'Infrastruktur & Mobilitet' her