Spring til indhold

Stærke fynske vækstbrancher

Vækstbrancherne giver Fyn en skarp erhvervsprofil og skaber beskæftigelse til samtlige kommuner. Derfor har vækstbrancherne brug for stor kommunal opmærksomhed, der sikrer arbejdskraften på alle niveauer.  .

Foto: Odense Kommune

Sådan vil kommunerne samarbejde i perioden 2018-21


1) Tættere samarbejde om virksomhedernes behov

Virksomhederne skal indgå tættere samarbejder med uddannelsesinstitutioner og kommuner om behov for kvalificeret arbejdskraft på kort og lang sigt.


2) Kursusforløb og opkvalificering, der møder virksomhedernes behov

Udvikling og igangsætning af efterspørgselsorienterede kursusforløb, der opkvalificerer ledige (evt. til brancheskift) og dimittender til et job i de fynske vækstbrancher.


3) Hjælp til nytilkomne specialister

Håndholdte indsatser med alt fra engelsksproget velkomst og vejledning, støtte til papirarbejde, fritidstilbud, kvalificerede skoletilbud og jobvejledning til medfølgende familie.