Spring til indhold

Fyn forbinder Danmark

God trafikal infrastruktur er en forudsætning for vækst på Fyn og i hele Danmark. Det byregionale samarbejde og brede partnerskaber skal sikre, at Fyn får del i de statslige infrastrukturinvesteringer. .

Foto: Nyborg Kommune